Betingelser for legat

Ansøgning om støtte fra Birchs Legat skal ske vha ansøgningsskema.
Skema og den nødvendige dokumentation skal være legatbestyreren i hænde senest 1. april.
Adresse står på Ansøgningsskema.

Følgende skal være opfyldt før ansøgning kan behandles:

  • – Der ydes ikke støtte til 1. års studier.
  • – Den samlede studietid skal være min. 3 år, og der skal være mindst 12 mdr. tilbage af studietiden.
  • – Bevidnet dokumentation for studieaktivitet i form af seneste eksamensudskrift vedlægges.
  • – Ansøgere må ikke være fyldt 26 år, når der søges første gang.
  • – Man kan maksimalt opnå støtte i 3 år.
  • – Optagelse samt varighed af studieophold (min. 4 mdr.) på udenlandsk universitet skal dokumenteres.
  • – Såfremt studiet i udlandet er meritgivende, skal dette oplyses.
  • – Særlige muligheder for ingeniørstuderende! Se mere på www.birchslegat.dk

Ansøgeren skal være opvokset og have haft sin grundlæggende skoleuddannelse på Bornholm.
Kopi af eksamensbevis vedlægges.