Ingeniør studerende

Johannes Birchs Legat har modtaget en stor donation, der gør det muligt for ingeniørstuderende at få særlig støtte.

Ved bedømmelsen af ansøgningerne lægges der vægt på, at den første betydelige eksamen er gennemført med resultater over gennemsnittet og demonstrerer evner og villighed til at fuldføre studiet.

Opnås der ikke støtte fra denne særlige afdeling, overgår ansøgningen til ansøgning om støtte til videreuddannelse.